top of page

  CONDITIONS D'UTILISATION

Meubelen MS2000 interieur NV, gelegen te Ambachtenlaan 4, 3300 Tienen.

1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Meubelen MS2000 interieur NV stelt uw interesse in haar activiteiten en uw bezoek aan haar website op prijs. Wij vinden het belangrijk dat het duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt.

Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mail adres, zullen als volgt worden gebruikt:

informatie die u ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om uw informatieaanvraag te kunnen uitvoeren
informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid
de opgeslagen informatie zullen we ook aanwenden om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren
we zullen uw gegevens gebruiken om u in de toekomst over Meubelen MS2000 interieur NV en haar producten/diensten op de hoogte te houden.

Als u wenst dat uw gegevens hiervoor niet (meer) gebruikt worden, dan kan u ons dat melden.
We zullen uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van of verkopen aan derden, die geen onderdeel van Meubelen MS2000 interieur NV zijn.
Onze website bevat links naar niet- Meubelen MS2000 interieur NV websites. Meubelen MS2000 interieur NV is niet verantwoordelijk voor de manier waarop in deze websites met de persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand.

Deze gegevens zijn bestemd voor de promotie van producten en diensten van Meubelen MS2000 interieur NV. U hebt inzagerecht zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bijkomende inlichtingen: Openbaar Register (Commissie tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer). U kan uw gegevens laten corrigeren of verwijderen uit het bestand op eenvoudig verzoek en na identificatie.

2. Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

3. Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij Meubelen MS2000 interieur NV, haar klanten en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Meubelen MS2000 interieur NV. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder het auteursrecht van Meubelen MS2000 interieur NV of bepaalde toeleveranciers vallen.

4. Aansprakelijkheid

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat Meubelen MS2000 interieur NV verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

5. Opmerkingen, vragen en suggesties

Meubelen MS2000 interieur NV wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in punt 1. met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Door Meubelen MS2000 interieur NV materiaal te sturen, geeft u aan Meubelen MS2000 interieur NV het onbeperkte en onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan Meubelen MS2000 interieur NV de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. Meubelen MS2000 interieur NV heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Meubelen MS2000 interieur NV houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

6. Rechtspraak

Het staat Meubelen MS2000 interieur NV vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.

7. Privacy settings

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en willen ervoor zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd wanneer u onze aanbiedingen gebruikt. In het volgende privacy statement willen we u graag toelichten hoe uw gegevens worden behandeld.

Toegang tot data zonder persoonlijke gegevens
Om het aanbod van onze website te verbeteren, verzamelen en bewaren we bepaalde toegangsgegevens zonder persoonlijke specifieke referenties. Zodra u een bestand op onze website opvraagt, worden toegangsgegevens standaard verzameld en opgeslagen.

Dit gegevensbestand bevat o.a. :

de pagina van waaruit het bestand werd opgevraagd,
de naam van het bestand,
de datum en tijd van het verzoek,
de hoeveelheid overgedragen gegevens,
de toegangsstatus (d.w.z. of het bestand werd overgedragen of mogelijk niet werd gevonden enz.),
een beschrijving van het type en de versie van de gebruikte webbrowser,
het geïnstalleerde besturingssysteem en de ingestelde resolutie,
het gebruikte IP-adres.
Deze gegevens worden geëvalueerd voor interne statistische doeleinden en voor de technische administratie van de website; een overdracht aan derden, zelfs in fragmenten, vindt niet plaats. Deze anonieme gegevens worden gescheiden van de persoonlijke gegevens opgeslagen en worden nooit door ons aan uw persoonlijke gegevens gekoppeld, zodat er geen conclusies over een bepaalde persoon kunnen worden getrokken.

Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens worden door ons alleen verzameld als u ons vrijwillig op de hoogte stelt. Tijdens uw aanvraag via het contactformulier op onze website, worden de volgende persoonlijke gegevens verzameld: aanspreektitel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.

De door u verstrekte persoonlijke gegevens (aanspreektitel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) worden legaal opgeslagen en in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) en de Duitse Telemedia-wet (TMG). Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld. §16, alinea 1, zin 4 TDSG blijft ongewijzigd.

Gebruik van persoonlijke data
Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om uw verzoek te beantwoorden zonder uw specifieke toestemming.

Elke verdere overdracht van persoonlijke gebruikersgegevens aan derden zal niet plaatsvinden. We hebben echter de bevoegdheid om de bevoegde autoriteiten, die om uw gegevens vragen met het oog op het voldoen aan de wettelijke bevoegdheden (zoals gerechtelijke vervolging), per geval, informatie te verstrekken over uw gegevens.

Zonder uw toestemming gebruiken wij de verzamelde gegevens niet voor doeleinden van reclame-, markt- of opinieonderzoek.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies om bijvoorbeeld de inhoud van uw keuze vast te leggen nadat u een artikel hebt geselecteerd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser opslaat op uw computer. Als u de bijbehorende pagina opnieuw oproept, maken de cookies het mogelijk uw computer te herkennen. Dit zorgt er bv. voor dat de door u eerder ingevoerde gegevens automatisch opnieuw worden ingevuld op het bestelformulier. In de meeste gevallen gebruiken we cookies die automatisch van uw harde schijf worden verwijderd nadat de internetbrowser is beëindigd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer staan, waardoor wij uw computer bij uw volgende bezoek herkennen (de zogenaamde permanente cookies).

U kunt op elk gewenst moment de opslag van cookies in uw browserinstellingen wijzigen door de functie “geen cookies accepteren” te selecteren. Wij wijzen er echter op dat in dit geval onze website mogelijk niet volledig operationeel is.

Informatie, correctie, blokkering en verwijdering
U kunt op elk gewenst moment kosteloos informatie opvragen over de gegevens die wij van u hebben opgeslagen. Indien nodig, hebt u het recht om de gegevens die wij van u hebben opgeslagen te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Als een schrapping in strijd is met wettelijke of contractuele bewaarvereisten, blokkeren we de gegevens.

Op verzoek zullen wij u op elk gewenst moment volledige en gratis informatie verstrekken over de gegevens die over u of uw bedrijf zijn opgeslagen, uw gegevens corrigeren, blokkeren of verwijderen en uw vragen over de verzameling, opslag en het gebruik van uw gegevens beantwoorden. Neem contact op met de volgende verantwoordelijke voor gegevensbeschermingsaangelegenheden:

Meubelen MS2000 interieur NV
Ambachtenlaan 4
3300 Tienen

Tel: 016 81 83 99

E-mail: info@ms2000.be

Gegevensbeveiliging
Omdat de beveiliging van uw gegevens belangrijk is voor ons, worden uw persoonlijke gegevens verzonden via een beveiligde SSL-verbinding. Als persoonlijke gegevens worden verzameld, vindt de gegevensoverdracht versleuteld plaats met behulp van de SSL-methode. Uw persoonlijke gegevens worden dan versleuteld met behulp van 128-bit SSL via internet. Met SSL-codering beschermen we uw persoonlijke gegevens tegen ongeautoriseerde toegang. SSL (Secure Socket Layer) is een protocol voor het coderen van berichten op internet, dat een bijzonder hoge beveiliging van gegevensoverdracht biedt.

Bovendien beveiligen we onze website en onze andere computersystemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Ondanks regelmatige controles is volledige bescherming tegen alle gevaren niet mogelijk.

Webanalyse-services (Google Analytics)
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren.

De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt normaal gezien doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Houd er rekening mee dat deze website Google Analytics gebruikt met de extensie “_anonymizeIp ()” en dat de IP-adressen dus alleen worden verwerkt in verkorte vorm, zodat een persoonlijke determinatie uitgesloten is.

Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en deze te installeren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

U kunt de verzameling door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verza-meld wanneer u deze website bezoekt:

Google Analytics deactiveren:

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/flla…

Zie voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy:

http://www.google.com/analytics/terms/nl.html

w

Plug-ins van externe providers
Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, in ons geval door Facebook, Instagram en Pinterest. Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. Wij hebben geen invloed op hoe Facebook, Instagram en Pinterest omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van Facebook, Instagram en Pinterest.

Payment Methods
bottom of page